Instruktioner

På hemsidan kommer du att finna olika saker vi arbetar med
 i skolan och för att du som vårdnadshavare lättare skall
kunna ta del av det vi gör i klassen.

Du finner ljudfiler ljud med bland annat inläst text ur den bok vi har i klassen.

På www.elevspel.se (instruktionsfilm) film finner du uppdrag som ditt barn får av mig.
Uppdragen kan se olika ut och berör olika skolämnen.
Tanken är att kunna öva när man kan och har möjlighet
oavsett var man befinner sig.

Inloggningsuppgifter kan skickas till er via mail eller SMS.